Avtorica

avtorica

Jerica Glavan

Po poklicu sem univ. dipl. anglistka in srbistka, hrvatistka in makedonistka z pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo in strokovnim izpitom za delo v vzgoji in izobraževanju. Imam 16 let delovnih izkušenj poučevanja v srednji šoli (srednja poklicna šola, srednja strokovna šola in gimnazija), vključno z delom z nadarjenimi dijaki in z dijaki s posebnimi potrebami. V letih pedagoškega dela sem pridobila naziv svetnica.

Od leta 2006 sem sodelovala v razvojni skupini za e-angleščino pri Zavodu RS za šolstvo (uporaba sodobnih digitalnih tehnologij pri pouku angleščine). Sodelovala sem pri izvedbi številnih usposabljanj za učitelje in predstavila referate na različnih mednarodnih konferencah (SIRikt, IEARN, eTwinning). Leta 2014 sem pridobila naziv e-kompetentni učitelj.

Zgodbo Angleščine 123 ustvarjam od leta 2016. Za svojo šolo sem se odločila, ker lahko učenec z individualnim pristopom ali delom v majhnih skupinah učinkovito in hitro usvoji aktivno uporabo jezika. Pripravljam lastno gradivo, popolnoma prilagojeno posamezniku (vaje in priročnike). Inštruiram osnovnošolce od 6. razreda dalje in srednješolce (individualno, dvojice in trojice), vodim individualne tečaje za odrasle ter tečaje za majhne skupine. Več v poglavju Inštrukcije: angleščina.