Spelling: verb forms

Glagolske oblike: dopolni tabelo z glagoli v ustrezni obliki. / Fill in the missing spaces in the box with the correct verb forms.


SLOVENE INFINITIVE PAST PAST PARTICIPLE
leteti fly flew flown
ujeti
načrtovati
ustreliti
uničiti
ležati
lagati
zapreti
posnemati/kopirati
moliti
čutiti
pasti
nesti
uživati
hiteti
poučevati
vreči
učiti se/študirati

 

SLOVENE INFINITIVE -ING
poskušati try trying
narediti
videti
začeti
priznati
živeti
umreti
hujšati
pisati
pozabiti
strinjati se
ležati
lagati
udariti
zavezati

Rešitve naloge / Answer Key