Hitri tečaj za bodoče gimnazijce

Začetek šolanja na gimnaziji je za mlade velika prelomnica.

Mnogi učenci in starši, ki se zavedajo, da so se vpisali v najzahtevnejši srednješolski program, z občutkom tesnobe pričakujejo prvi šolski dan. Slišali so mnoge zgodbe znancev o tem, kako se je uspeh njihovih otrok pri angleščini drastično poslabšal. Naj vam predstavim enega od mnogih primerov iz svoje prakse.

Taja je učenka 9. razreda, ambiciozna, delavna, marljiva, s štiricami in peticami. Želi si petice pri angleščini, ampak je ne more doseči. Težave ima z razumevanjem časov, čeprav jih je učiteljica že večkrat razložila. Ne razume, povrh tega ima občutek, da je učiteljica ne mara. Zadovolji se s štirico, mogoče bo pa v gimnaziji boljša učiteljica in se bo vse uredilo.

Prvi mesec v gimnaziji, bliža se prvi test. Učiteljica je dobra, razlaga sistematično in razumljivo. Snovi je bistveno več kot lani, časov pa ni razlagala, saj ve, da jih znajo že iz OŠ. Tajo skrbi, da ne bo niti za štiri.

Dijakinja pri testu dobi negativno oceno. Njen svet se podre.

10. oktober. Pokliče me obupana mama in naroči hčer na dve uri inštrukcij tedensko. Dijakinja se pri meni hitro sprosti in v mesecu dni čase že dobro uporablja, utrjujeva tudi novo snov. Dela za domov ne želi, ker pravi, da ravno zato rada pride k meni, da ima doma potem časa za druge predmete, kjer so zahteve prav tako visoke. Naslednji test piše 4, ponovno pridobi zaupanje vase, nadaljuje z inštrukcijami.

17. junij. Dijakinja ima v 1. letniku gimnazije angleščino zaključeno 4 in pravi, da je ta predmet zdaj eden njenih ljubših.

Opisani primer veliko pove. Čeprav je imela Taja v 9. razredu lepo oceno in je verjela, da si zasluži še boljšo, je bila njena podoba nerealna. Dejstvo je tudi, da dijaki v gimnazijo prihajajo iz različnih osnovnih šol z zelo različnimi načini in kriteriji ocenjevanja; posledično raven znanja ni enaka pri vseh. Zato nekateri tudi v gimnaziji ohranjajo dobre ocene, drugi pa močno padejo, ker nimajo utrjenih osnov.

Na podlagi teh izkušenj in na pobudo staršev vam predstavljam tečaj v majhni skupini za devetošolce, ki septembra vstopijo v gimnazijo (vse smeri gimnazije).

Čemu? – Da bomo 100% utrdili angleško slovnico; da bo prehod gladek in miren; za leto brez nepotrebnega stresa, za boljšo samopodobo in prvi vtis

Vsebina? – Usvojili in utrdili bomo predvsem slovnične strukture, ki so standard znanja v prvem letniku gimnazije; poudarek na časih (vsi časi – še kakšnega več kot je nujno), nepravilnih glagolih (tudi tistih redkejših, ki jih še niso obravnavali), trpniku (passive voice), modalnih glagolih (modal verbs), besednih vrstah (parts of speech), besedotvorju (word formation), konvezacija in širitev besedišča pa sta prepletena povsod.

Intenzivnost? – Visoka. Ker bi se radi čim bolje pripravili v najkrajšem možnem času, bomo delali sistematično, nekaj bo tudi vodenega domačega dela. Med odmori bo čas za hladen napitek in klepet, verjetno tudi za kako hitro didaktično igro.

Skupine? – V eni skupini so največ 3 dijaki

Kako dolgo? – Trikrat v enem tednu po 4 šolske ure = 12 šolskih ur

Kje? – V učilnici Angleščine 123 na Dolenjski cesti 242 v Ljubljani

Plačilo?130 eur za tečaj 6.-7. oktober 2023. V ceni je všteto gradivo za delo, mapa, zvezek in pisalo ter hladni napitek.

Kdaj?

  1. termin – oktober 2023:     6. (petek) oktober od 15:30 do 20:00 in 7. oktober (sobota) od 10:00 do 14:30 – predplačilo 130 eur

Prijava? – Prijavite se s podatki učenca na e-naslov: info@anglescina123.si

Spremljajte nagradno igro na Facebooku https://www.facebook.com/Anglescina123 in Instagramu https://www.instagram.com/anglescina123_/, kjer lahko občasno dobite tečaj kot darilo.

Se že veselim, da se vidimo!