Kategorija: Besedotvorje – nikalna predpona (Word formation – negative prefixes)

731

Negative Adjectives (un-, in-, im-, dis-, mis-, il-, ir-, non-)

Make the adjectives negative using a negative prefix. / Pridevnikom dodaj nikalno predpono. NEGATIVE ADJECTIVE literate avoidable comfortable correct honest employed regular conscious considerate popular legal mature necessary possible responsible understood violent dependent experienced loyal sane accurate sincere satisfied logical relevant existent ripe resident healthy lucky formal able… Preberi več

Word formation: Negative prefixes 1

Besedotvorje – predpone z nikalnim pomenom: preberi spodnja pravila, potem dopolni prazna mesta z besedo, tvorjeno iz podčrtane besede. / Fill in the gaps with words formed from the underlined words. Un- (najpogostejši), pomen: NE- unable, unaffected, unafraid, unaided, unaltered or unalterable, unanticipated, unapproachable, unassigned, unavailable, unaware, unbelievable, uncertain,… Preberi več