Kategorija: Besedotvorje – pridevniki -able/-ible (Word formation – adjectives -able/-ible)

727

Word Formation: Adjectives in –ible or –able

Preberi pravila, nato postavi pridevnike v pravilno obliko. / Read the rules below, then put each adjective in brackets into the correct from. Pridevniki, ki se končajo na -ible ali -able imajo pomen: “biti zmožen nečesa” -able: (bolj pogosta kot -ible) osnova je ponavadi cela beseda vedno, ko… Preberi več