Kategorija: Branje: poveži odstavek z ustreznim naslovom (Reading comprehension – matching paragraphs)

100

Police dog catches burglars

Preberi besedilo in vstavi vsak naslov iz spodnjega nabora na ustrezno mesto. ____________________________________________________________________ Three burglars were arrested yesterday. They were waiting in a bus shelter five miles from the scene of their crime. They had stolen some silver from an antique shop, had hidden everything in a nearby… Preberi več