Kategorija: Časi: Prepiši (parafraziraj) poved (Tenses: paraphrase the sentence)

442

19 most common verbs in present and past tense questions

Časi – present simple, present continuous, past simple, past continuous: prevedi vprašanja v angleščino in poimenuj čas. / Tenses – present simple, present continuous, past simple, past continuous: translate into English and name the tense. 1 Zakaj si ji dala darilo? 2 Kaj imaš za zajtrk? 3 Ali… Preberi več

Present Perfect Simple – Paraphrasing Exercise 1

Prepiši poved tako, da uporabiš glagol v ‘present perfect simple’ in da ohraniš prvotni pomen. / Paraphrase the sentence using the verb in the Present Perfect Simple; the meaning must stay the same. He became a volunteer at the retirement home ten years ago. He ____________________________________________________________ten years. They… Preberi več