Kategorija: Pogojniki (Conditionals/If-clauses) 0-1-2

136

Conditionals 0, 1, 2 – sentences 2

Pogojne povedi tipov 0, 1, 2: postavi glagole v oklepaju v ustrezno obliko. / Conditional sentences types 0, 1, 2: put each verb in brackets into the correct form. 1 Professional football is the most popular sport. If it ____________________ (NOT BE) so popular, it ____________________ (NOT BE)… Preberi več

Conditionals 0, 1, 2, I wish – sentences 1

Prepiši povedi tako, da ostane pomen nespremenjen. Uporabi pogojne povedi tipov 0, 1, 2 in strukturo »I wish«. / Rewrite the sentences below using conditional sentences types 0, 1, 2 or »I wish«. 1 I’m not happy because I have to go to school every day. If ______________________________________________________________________________… Preberi več