Kategorija: I wish

137

Conditionals 0, 1, 2, I wish – sentences 1

Prepiši povedi tako, da ostane pomen nespremenjen. Uporabi pogojne povedi tipov 0, 1, 2 in strukturo »I wish«. / Rewrite the sentences below using conditional sentences types 0, 1, 2 or »I wish«. 1 I’m not happy because I have to go to school every day. If ______________________________________________________________________________… Preberi več