Kategorija: Količinski izrazi – prepiši poved (Quantifiers – paraphrase)

630

Quantifiers – rewrite (1)

Prepiši spodnje povedi tako, da uporabiš besedo v oklepaju in spremeniš, kar je potrebno. Pomen mora ostati enak. / Rewrite the sentences below using the words in brackets, making the necessary changes. The meaning must stay the same. 1 Very few experiments have been done in this field.… Preberi več