Kategorija: Nakolnski glagoli (modal verbs)

995

Modal verbs (all) – sentences 2

Naklonski glagoli: dopolni prazna mesta z ustreznimi naklonskimi glagoli ali strukturami. / Fill in the gaps with suitable modal verbs or structures. 1. Do you think you __________________ to replace that old fence soon? 2. They live in a huge house – they ____________ be poor. 3. There… Preberi več

Modal verbs (all) – sentences 1

Na prazno mesto vstavi ustrezen modalni glagol ali besedno zvezo, ki izraža modalnost./ Fill in the correct modal verb or its modal equivalent. 1 When he woke up after the accident, he ____________________ (NOT MOVE), but he ____________________ (SPEAK). (ability) 2 ____________________ (YOU/TURN ON) the light please, it’s… Preberi več