Kategorija: Pridevniki – stopnjevanje – prepiši (Adjectives – comparison – paraphrase)

522

Comparison of Adjectives – paraphrase (1)

Prepiši povedi tako, da uporabiš pridevnik v eni od stopenj; pomen mora ostati isti. / Rewrite the sentences using an adjective in base, comparative or superlative form; the meaning must stay the same. 1 He has never scored so highly in a test as he did in this… Preberi več