Kategorija: Odvisni govor – trdilne povedi (Reported speech/Indirect speech – statements)

791

Reported speech: Reporting verbs used with a gerund

Prepiši poved tako, da uporabiš enega od glagolov iz tabele v pretekliku in spremeniš, kar je potrebno. Primer je dan. / Sentence transformation: rewrite each sentence using a verb from the box in the past simple and making the necessary changes. An example is given. apologise for accuse… Preberi več

Reported Speech – Statements (1)

Odvisni govor: prepiši stavke v odvisnem govoru. / Reported speech: Rewrite each sentence as reported speech. 1 »You can’t sit at the back.« The teacher told Sadie ______________________________________________________   2 »I’ll talk to you tonight.« Mary’s best friend said _____________________________________________________   3 »I’m visiting my grandma at the… Preberi več