Kategorija: Pre-intermediate

183

Cherry pie

Časi: vstavi glagole v pravilno obliko (aktiv). / Verb forms: put the verbs in brackets into the correct form, active voice. A group of our friends were planning a picnic, and it sounded like fun. The only problem was that I ____________________ (1 GO) through hard times, as… Preberi več

The Story of Maggie Dickson – Half Hangit Maggie

Časi: postavi glagole v oklepaju v ustrezno obliko – past simple aktiv ali pasiv. / Verb forms: put each verb in brackets into the correct form of the Past Simple, active or passive. Maggie Dickson lived in the Early Eighteenth century as a fish hawker and would certainly… Preberi več

Spelling: verb forms 2

Glagolske oblike: dopolni tabelo z glagoli v ustrezni obliki. / Fill in the missing spaces in the box with the correct verb forms. SLOVENE INFINITIVE PAST PAST PARTICIPLE ostati, bivati stay     stopiti step     odgovoriti reply     zaviti wrap     zaposliti employ  … Preberi več

Spelling: verb forms

Glagolske oblike: dopolni tabelo z glagoli v ustrezni obliki. / Fill in the missing spaces in the box with the correct verb forms. SLOVENE INFINITIVE PAST PAST PARTICIPLE leteti fly flew flown ujeti načrtovati ustreliti uničiti ležati lagati zapreti posnemati/kopirati moliti čutiti pasti nesti uživati hiteti poučevati vreči… Preberi več