Kategorija: Količinski izrazi (Quantifiers)

161

Quantifiers – rewrite (1)

Prepiši spodnje povedi tako, da uporabiš besedo v oklepaju in spremeniš, kar je potrebno. Pomen mora ostati enak. / Rewrite the sentences below using the words in brackets, making the necessary changes. The meaning must stay the same. 1 Very few experiments have been done in this field.… Preberi več

Shanghai IKEA bans old people from dating

Količinski izrazi: vstavi ustrezno besed/besedno zvezo iz spodnjega nabora na prazno mesto v besedilu. The Swedish furniture giant IKEA has banned old people from dating at its store in Shanghai, China. Store managers decided to clamp down on what they described as ‘illegal date clubs’. Since the store… Preberi več