Oznaka: lay


    

Commonly misused words in English: TO LIE

Preberi pravila za rabo spodnjih glagolov. Dopolni manjkajoča mesta z glagolom v pravilni obliki. The verb to lie means to recline – »He lies on his bed all day long.« It’s an intransitive verb, so it isn’t followed by a direct object. The correct tenses are lies, lay,… Preberi več