Oznaka: matching


    

Lego Tries to Build a Better Brick

V besedilu poišči besede (ali besedne zveze), ki ustrezajo spodnjim definicijam. Besede si v besedilu sledijo po vrsti od 1 do 10. Danish toy maker Lego A/S is giving its colorful bricks their first makeover since 1963. But it will take 15 years and, if the company can… Preberi več

Police dog catches burglars

Preberi besedilo in vstavi vsak naslov iz spodnjega nabora na ustrezno mesto. ____________________________________________________________________ Three burglars were arrested yesterday. They were waiting in a bus shelter five miles from the scene of their crime. They had stolen some silver from an antique shop, had hidden everything in a nearby… Preberi več

Paris fears for fate of theatre that added chic to pop culture

Preberi besedilo, v katerem manjka 10 delov povedi. V spodnjem naboru A-J izberi ustrezen del povedi za vsako manjkajoče mesto (1-10). Odgovore (črke) zapiši na črto poleg številke. When Jean-Luc Choplin took over more than a decade ago as director general of Paris’s Théatre du Châtelet – (1__)… Preberi več