Oznaka: misused


    

Commonly misused verbs relating to fashion/clothes: MATCH, FIT, SUIT

Dopolni manjkajoča mesta z glagolom match/fit/suit v pravilni obliki (različni časi v trdilni in nikalni obliki). Potem preberi spodnja pravila in preveri rešitve. 1 You look so smart in this dress;  black _______________ you. 2 I can’t find anything to _______________ my green shirt. 3 When I got… Preberi več

Commonly misused words in English: TO LIE

Preberi pravila za rabo spodnjih glagolov. Dopolni manjkajoča mesta z glagolom v pravilni obliki. The verb to lie means to recline – »He lies on his bed all day long.« It’s an intransitive verb, so it isn’t followed by a direct object. The correct tenses are lies, lay,… Preberi več