Oznaka: paraphrase


    

Quantifiers – rewrite (1)

Prepiši spodnje povedi tako, da uporabiš besedo v oklepaju in spremeniš, kar je potrebno. Pomen mora ostati enak. / Rewrite the sentences below using the words in brackets, making the necessary changes. The meaning must stay the same. 1 Very few experiments have been done in this field.… Preberi več

Verb + Preposition (5)

Prepiši povedi tako, da uporabiš glagol v oklepaju in mu dodaš ustrezen predlog. Pomen povedi mora ostati isti. / Rewrite the sentences using the verb in brackets and adding a matching preposition. You must keep the original meaning. Example: 0. There are different factors to consider when buying… Preberi več

Verb + Preposition (4)

Prepiši povedi tako, da uporabiš glagol v oklepaju in mu dodaš ustrezen predlog. Pomen povedi mora ostati isti. / Rewrite the sentences using the verb in brackets and adding a matching preposition. You must keep the original meaning. Example: There are different factors to consider when buying a… Preberi več

Verb + preposition (3)

Prepiši povedi tako, da uporabiš glagol v oklepaju in mu dodaš ustrezen predlog. Pomen povedi mora ostati isti. / Rewrite the sentences using the verb in brackets and adding a matching preposition. You must keep the original meaning. Example: 0. There are different factors to consider when buying… Preberi več

Comparison of Adjectives – paraphrase (1)

Prepiši povedi tako, da uporabiš pridevnik v eni od stopenj; pomen mora ostati isti. / Rewrite the sentences using an adjective in base, comparative or superlative form; the meaning must stay the same. 1 He has never scored so highly in a test as he did in this… Preberi več

Verb + preposition (1)

Prepiši povedi tako, da uporabiš glagol v oklepaju in mu dodaš ustrezen predlog. Pomen povedi mora ostati isti. / Rewrite the sentences using the verb in brackets and adding a matching preposition. You must keep the original meaning. Example: 0. There are different factors to consider when buying… Preberi več

Present Perfect Simple – Paraphrasing Exercise 1

Prepiši poved tako, da uporabiš glagol v ‘present perfect simple’ in da ohraniš prvotni pomen. / Paraphrase the sentence using the verb in the Present Perfect Simple; the meaning must stay the same. He became a volunteer at the retirement home ten years ago. He ____________________________________________________________ten years. They… Preberi več