Oznaka: swimming


    

How Gene Doping Works

Besedišče in bralno razumevanje: Na prazna mesta vstavi manjkajoče besedne zveze iz spodnjega nabora. / Fill in the gaps in the text with the suitable expressions from the box. bodily enhancements bulks up muscles get a temporary boost in performance had reached its peak violate professional ethical codes… Preberi več

Swimming with dolphins may be banned

Poimenuj slovični čas čas podčrtanega glagola. Izberi med naslednjimi: present simple, present continuous, past simple, present perfect simple. Authorities in Hawaii are proposing (1) a ban on the popular tourist activity of swimming with dolphins off the Hawaiian coast. The dolphins have served (2) as a magnet for… Preberi več