Divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, survived… the wives of Henry VIII (Rešitve)

1 QUEST (QUEST: slov. iskanje; REQUEST: slov. prošnja)

2 ELDER (ELDER: slov. starejši; običajno se uporablja se za člane družine; OLDER: slov. starejši; uporablja se za žive in nežive osebke)

3 FAILED (FAIL: slov. ne uspeti, izjaloviti se, propasti; FALL: slov. pasti)

4 DIVORCED (v tem primeru imamo pogojnik  2. tipa – to  je razvidno iz povedka COULD SURRENDER; formula za pogojnik 2. tipa je IF + PAST SIMPLE)

5 WITCH (WITCH – slov. čarovnica; WHICH –slov. ki)

6 MARRIED (poročil se je z Jane lahko prevedemo MARRIED JANE ali GOT MARRIED TO JANE, nikoli pa MARRIED TO JANE)

7 SPOUSES / WIVES (SPOUSE: slov. zakonec (katerega koli spola); WIFE: žena (ženskega spola))

8 COMPLEXION (COMPLEXION: slov. kvaliteta, barva in videz kože; SKIN: slov. koža)

9 HANDSOME (HANDSOME: slov. lep; običajno se uporablja za moškega; BEAUTIFUL: slov. lepa; običajno se uporablja za žensko. V tem primeru pa gre za kolokacijo – zvezo besed, ki se v jeziku pojavlja kot pomenska enota: A HANDSOME PAY-OFF je stalna besedna zveza, ki si jo moramo zapomniti, A BEAUTIFUL PAY-OFF se v angleščini ne uporablja)

10 FORMER (obe besedi bi lahko prevedli slov. bivši; EX se nanaša na zadnjega bivšega, FORMER pa na zadnjega, pa tudi na tiste prej, zato je FORMER vedno bolj varna izbira)

11 HESITATED (HESITATE, slov. oklevati; WAIT, slov. čakati)

12 EMBARKED (EMBARK ON, slov. odpraviti se na pot, medtem ko ima GO bolj splošen pomen: iti kamor koli)

13 MALE (MAN, slov. odrasel osebek moškga spola, v glavnem se uporablja kot samostalnik; MALE se uporablja, ko želimo poudariti, da gre za moški spol za razliko od ženskega, uporablja se kot samostalnik in pridevnik)