Splošni pogoji

 

 1. Splošno

Spletni portal anglescina123.si s splošnimi pogoji za uporabo portala določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo in poslovanje portala Angleščina123 – angleščina za srednješolce.

Uporabniki portala anglescina123.si so lahko fizične osebe, ki se registrirajo za uporabo portala anglescina123.si. Po zakonu o varstvu osebnih podatkov se samo podatki fizičnih oseb štejejo za osebne podatke.

Spletni portal anglescina123.si spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek obrazca za registracijo v portalu, varoval skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Spletni portal anglescina123.si ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, ki niso v nikakršni povezavi z našo družbo. Prav tako ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica sporočanja napačnih podatkov ob registraciji ali prijavi na portal anglescina123.si.

Če pride do sprememb, so potrebne dopolnitve ali so vneseni napačni osebni podatki, lahko uporabniki portala anglescina123.si svoje podatke preverijo in jih po potrebi spremenijo oziroma dopolnijo.

Vaše soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov

Z registracijo v portalu anglescina123.si:

 • se strinjam s splošnimi pogoji uporabe portala;
 • dovoljujem spletnemu portalu, da na podlagi predloženih osebnih podatkov vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje moje osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov ter druge podatke o meni kot uporabniku portala anglescina123.si, na način in v namene, opisane v nadaljevanju;
 • izjavljam, da sem seznanjen, da lahko kadar koli zahtevam, da anglescina123.si preneha uporabljati moje osebne podatke za neposredno trženje in pošiljati informacijska gradiva.

Z registracijo v portal anglescina123.si se uporabnik strinja z objavljenimi splošnimi pogoji. O morebitnih spremembah teh splošnih pogojev vas bomo sproti obveščali na našem spletnem mestu.

 1. Varovanje podatkov

Zavezujemo se varovati vse predložene osebne podatke fizičnih oseb skladno z veljavno zakonodajo. Da bi skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov preprečili nepooblaščen dostop do osebnih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih zbiramo.

Vse osebne podatke uporabljamo in hranimo skladno z določili zakona o varstvu osebnih podatkov. Zbranih informacij ne bomo razkrivali tretjim osebam z izjemo z zakonom pristojnim organom na njihovo pisno zahtevo. Zbrane osebne podatke bomo hranili zakonsko določen čas.

Skladno z zakonom ima uporabnik pravico do dostopa in popravka svojih osebnih podatkov. Podatke lahko spremenite v svojem uporabniškem profilu ali s pisnim zahtevkom. Uporabnik lahko kadar koli pisno zahteva, da spletni portal anglescina123.si trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke.

Uporabnik podatkov je administrator, skrbnik portala anglescina123.si.

 1. Namen zbiranja in hranjenja podatkov

Nameni zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov so statistična obdelava, segmentacija uporabnikov, obdelava preteklega vedenja, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, obveščanja o aktivnostih,  katerih organizator je http://www.anglescina123.si/.

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oz. na podlagi pisnega preklica uporabnika portala anglescina123.si se podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov.

 1. Registracija in preklic registracije

Uporabnik portala se lahko registrira na spletni povezavi http://www.anglescina123.si/registracija/ tako, da v spletni obrazec vnese zahtevane podatke. Obvezni podatki so nujni za nadaljnje postopke prijave in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom ter so označeni z zvezdico.

Z uspešnim postopkom registracije uporabnik pridobi možnost naročanja na segmentirane novice in obvestila. Če uporabnik ne želi predložiti katerega koli obveznega podatka pri registraciji, ne bo mogel uspešno dokončati registracije in posledično ne bo mogel uporabljati portala http://www.anglescina123.si/ .

 1. Preklic registracije

Uporabnik lahko prekliče svojo registracijo iz baze portala tako, da preklic registracije javi preko kontaktnega obrazca.

Po dokončni potrditvi preklica registracije bomo s seznama uporabnikov izbrisali vse osebne podatke uporabnika.

 1. Nepooblaščena uporaba portala

Prepovedan in kazniv je vsak poskus nepooblaščene/zlonamerne/ali drugemu škodljive uporabe portala http://www.anglescina123.si/ .

 1. Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na spletnemu mestu http://www.anglescina123.si/ , so last avtorice, in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Vsebine je dovoljeno prepisovati, razmnoževati in razširjati. Javno objavljanje in  prodajanje vsebin je brez pisnega soglasja avtorice prepovedano. Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, poškodovanja ali povzročitev trajne ali začasne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu http://www.anglescina123.si/ . Prav tako je kazniv vsak poskus nepooblaščenega dostopanja mimo spletnih strani do kakršnih koli drugih vsebin v okviru portala.

 1. Omejitev odgovornosti

http://www.anglescina123.si/  ni odgovorna za občasno nedelovanje spletnega portala, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti http://www.anglescina123.si/  niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Podatki na spletnem mestu so le informativni, zato http://www.anglescina123.si/  ne prevzema nobene odgovornosti za katere koli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov.

Prav tako si http://www.anglescina123.si/  pridržuje pravico da kadar koli brez razloga in predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene na svojem spletnem mestu. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

 1. Uporaba piškotkov

http://www.anglescina123.si/ kot upravljavec portala uporablja za vzdrževanje uporabniške seje in varne avtentifikacije uporabnika lastne sejne piškotke po trenutno veljavni slovenski zakonodaji (ZEKom-1).