Mesec: maj 2017


    

Word formation: Negative prefixes 1

Besedotvorje – predpone z nikalnim pomenom: preberi spodnja pravila, potem dopolni prazna mesta z besedo, tvorjeno iz podčrtane besede. / Fill in the gaps with words formed from the underlined words. Un- (najpogostejši), pomen: NE- unable, unaffected, unafraid, unaided, unaltered or unalterable, unanticipated, unapproachable, unassigned, unavailable, unaware, unbelievable, uncertain,… Preberi več

Word Formation: Adjectives in –ible or –able

Preberi pravila, nato postavi pridevnike v pravilno obliko. / Read the rules below, then put each adjective in brackets into the correct from. Pridevniki, ki se končajo na -ible ali -able imajo pomen: “biti zmožen nečesa” -able: (bolj pogosta kot -ible) osnova je ponavadi cela beseda vedno, ko… Preberi več

Board Games Quiz 1

Izberi pravilen odgovor. / Choose the correct answer. 1. More than two players can play… a) chess b) Guess Who? c) Snakes and Ladders d) Tic Tac Toe   2. To win Tic Tac toe, you need… a) three vertically b) three horizontally c) three in a line… Preberi več

Participial clauses 2

Prepiši spodnje stavke tako, da uporabiš deležniške in deležijske stavke (participial clauses.) / Rewrite the sentences below in participle clauses (present, past or perfect participle). Example: 0 I didn’t stay at the party long because I didn’t like the music. Not liking the music, I didn’t stay at… Preberi več

Participial clauses 1

Prepiši spodnje stavke tako, da uporabiš deležniške in deležijske stavke (participial clauses.) / Rewrite the sentences below in participle clauses (present, past or perfect participle). Example: 0 I didn’t stay at the party long because I didn’t like the music. Not liking the music, I didn’t stay at… Preberi več

All tenses in sentences: active and passive 9

Časi: postavi glagol v oklepaju v pravilno obliko, tvornik ali trpnik. / Tenses: put the verb in brackets into the correct form, active or passive. 1 Matt and Sarah ____________________ (HAVE) some difficulties in their relationship lately, but I hope they manage to work everything out. 2 He… Preberi več

All tenses in sentences: active and passive 8

Časi: postavi glagol v oklepaju v pravilno obliko, tvornik ali trpnik. / Tenses: put the verb in brackets into the correct form, active or passive. 1. Listen Diana, I don’t care if you _________________________ (MISS) the bus this morning. You _________________________ (BE) late to work too many times.… Preberi več

All tenses in sentences: active and passive 7

Časi: postavi glagol v oklepaju v pravilno obliko, tvornik ali trpnik. / Tenses: put the verb in brackets into the correct form, active or passive. 1 I ____________________ (TRY) to call you all morning but you didn’t answer the phone. What ____________________ (YOU DO)? 2 I ____________________ (LET)… Preberi več

All tenses in sentences: active and passive 6

Časi: postavi glagol v oklepaju v pravilno obliko, tvornik ali trpnik. / Tenses: put the verb in brackets into the correct form, active or passive. 1 She ____________________ (BE) a lot happier. But then she ____________________ (LOSE) her job and she ____________________ (NOT RECOVER) ever since. 2 When… Preberi več