Mesec: junij 2019


    

Modal verbs (all) – sentences 1

Na prazno mesto vstavi ustrezen modalni glagol ali besedno zvezo, ki izraža modalnost./ Fill in the correct modal verb or its modal equivalent. 1 When he woke up after the accident, he ____________________ (NOT MOVE), but he ____________________ (SPEAK). (ability) 2 ____________________ (YOU/TURN ON) the light please, it’s… Preberi več