Avtorica

avtorica

Jerica Glavan

Po poklicu sem univ. dipl. anglistka in srbistka, hrvatistka in makedonistka z opravljeno pedagoško-andragoško izobrazbo in strokovnim izpitom za delo v vzgoji in izobraževanju. Imam 16 let delovnih izkušenj poučevanja v srednji šoli (srednja poklicna šola, srednja strokovna šola in gimnazija), vključno z delom z nadarjenimi dijaki in z dijaki s posebnimi potrebami. V letih pedagoškega dela sem pridobila naziv svetnica.

Od leta 2006 sem sodelovala v razvojni skupini za e-angleščino pri Zavodu RS za šolstvo (uporaba sodobnih digitalnih tehnologij pri pouku angleščine). Sodelovala sem pri izvedbi številnih usposabljanj za učitelje in predstavila referate na različnih mednarodnih konferencah (SIRikt, IEARN, eTwinning). Leta 2014 sem pridobila naziv e-kompetentni učitelj.

Za svojo šolo sem se odločila, ker lahko učenec z individualnim pristopom ali delom v majhnih skupinah učinkovito in hitro usvoji aktivno uporabo jezika. Inštruiram osnovnošolce in srednješolce (individualno, dvojice in trojice), vodim individualne tečaje za odrasle ter tečaje za podjetja in ostale skupine. Več v poglavju Inštrukcije: angleščina.

Aleša Palčič

pri nas poučuje učence od vrtca do 6. razreda osnovne šole. Ima večletne izkušnje z delom z mlajšimi otroki, s svojimi pristopi pa prinaša v poučevanje sveže ideje in igrivost.

Trenutno je študentka pedagogike in andragogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

V sklopu srednješolskega izobraževanja na Srednji vzgojiteljski šoli, ki ga je zaključila leta 2018, je opravila številne ure praktičnega usposabljanja, med drugim preko Erasmus+ tudi v Leedsu v Veliki Britaniji.

Pred tem je 6 let živela v Romuniji, kjer je obiskovala Cambridge School of Constanta in prav tam vzljubila jezike, predvsem angleščino. Meni, da je znanje tujega jezika odlična popotnica za življenje, ki nam omogoča več odprtih vrat v življenju.

V prostem času je med drugim tudi predsednica mladinske komisije v gasilskemu društvu Stična, kjer skrbi za mladino od 6. do 18. leta starosti, občasno pa sodeluje tudi z zasebnim vrtcem, kjer pripravlja delavnice angleščine za predšolske otroke.