Spelling: verb forms 2

Glagolske oblike: dopolni tabelo z glagoli v ustrezni obliki. / Fill in the missing spaces in the box with the correct verb forms.


SLOVENE INFINITIVE PAST PAST PARTICIPLE
ostati, bivati stay    
stopiti step    
odgovoriti reply    
zaviti wrap    
zaposliti employ    
ležati      
lagati      
postati      
jokati      
sušiti      
čutiti      
pasti      
poročiti se      
pospravljati tidy    
moledovati beg    
prinesti      
ustaviti      
poskušati      

 

SLOVENE INFINITIVE -ING
večerjati dine  
odnehati quit  
učiti se study  
imeti raje prefer  
tipkati    
zavezati    
pisati    
lagati    
stopiti step  
umreti die  
nositi carry  
skrivati    
hiteti hurry  
nasmehniti se    
nadzorovati control  

Rešitve naloge / Answer Key