Kategorija: Besedišče – prevedi / Vocabulary – translate

739

Screen time ‘may harm toddlers’

Besedišče – prevedi besede v oklepaju v angleščino. Prva črka je dana. / Translate the words in brackets into English. The first letter has been given. Letting a toddler spend lots of time using screens may delay their development of skills such as language and sociability, according to… Preberi več

Is Darwinism ‘the best idea anyone has ever had’?

Besedišče – ključne besede: v besedilu poišči angleške prevode besed, navedenih v tabeli. / Vocabulary – key words: read the text to find English expressions for the words in the box. evolucijska teorija razlaga človeško bitje prednik vrsta (rod) razviti se razmnoževati se potomci prevladati uspevati, živeti v… Preberi več

How to improve the school results: not extra maths but music, loads of it

Besedišče: poveži podčrtane bedese/besedne zveze z ustreznimi slovenskimi prevodi. Trije prevodi so odveč. / Vocabulary: match the underlined words/expressions with the crorrect  Slovene translations from the box. Three of them are not used. prisotnost neuspeh zapomniti si izostanki neopazen mladina bistven socialno ogrožen nepopisen proračun krožki neuspešen  … Preberi več

Why Do Leaves Change Colors in the Fall?

Besedišče – prevedi glagole v oklepaju v angleščino. Prva črka je dana. / Translate the verbs in brackets into English. The first letter has been given. In many places around the world, autumn is m _ _ _ _ _ (1 je zaznamovana) by the slow, beautiful change… Preberi več

Homemade tomato ketchup

Besedišče: manjkajoče besede/besedne zveze prevedi v angleščino. / Vocabulary: translate the missing words/phrases into English. Certain things just taste better alongside a trail of _______________ (1) (slov. zrel), red ketchup. For the most part, that well-known bottle does a good job too, but, with English tomato season now… Preberi več