Kategorija: Besedotvorje – osnova na -e (Word formation – base ending -e)

760

Word formation: base ending -e (1)

Besedotvorje: preberi pravila, nato postavi besedo v okepaju v pravilno obliko. / Word formation: read the rules, then put the words in brackets into the correct form. PRAVILO: Neslišni ‘E’ (se ne izgovori) + pripona na samoglasnik: odpade. • move + ing =moving  • hope + ing =hoping … Preberi več