Oznaka: adjectives


    

Personality adjectives 1

Izberi manjkajoči pridevnik. / Choose the missing adjective. 1 Larry is one of the best students at our school. He’s very _____. a) loyal b) intelligent c) honest   2 Molly is my best friend because she never tells anyone our secrets. She is a _____ person. a)… Preberi več

Negative Adjectives (un-, in-, im-, dis-, mis-, il-, ir-, non-)

Make the adjectives negative using a negative prefix. / Pridevnikom dodaj nikalno predpono. NEGATIVE ADJECTIVE literate avoidable comfortable correct honest employed regular conscious considerate popular legal mature necessary possible responsible understood violent dependent experienced loyal sane accurate sincere satisfied logical relevant existent ripe resident healthy lucky formal able… Preberi več

Word Formation: Adjectives in –ible or –able

Preberi pravila, nato postavi pridevnike v pravilno obliko. / Read the rules below, then put each adjective in brackets into the correct from. Pridevniki, ki se končajo na -ible ali -able imajo pomen: “biti zmožen nečesa” -able: (bolj pogosta kot -ible) osnova je ponavadi cela beseda vedno, ko… Preberi več

Comparison of Adjectives – paraphrase (1)

Prepiši povedi tako, da uporabiš pridevnik v eni od stopenj; pomen mora ostati isti. / Rewrite the sentences using an adjective in base, comparative or superlative form; the meaning must stay the same. 1 He has never scored so highly in a test as he did in this… Preberi več