Oznaka: clothes


    

Commonly misused verbs relating to fashion/clothes: MATCH, FIT, SUIT

Dopolni manjkajoča mesta z glagolom match/fit/suit v pravilni obliki (različni časi v trdilni in nikalni obliki). Potem preberi spodnja pravila in preveri rešitve. 1 You look so smart in this dress;  black _______________ you. 2 I can’t find anything to _______________ my green shirt. 3 When I got… Preberi več