Oznaka: dog


    

Bobi, the world’s oldest dog ever, dies aged 31

Časi in druge glagolske oblike: postavi glagol v oklepaju v pravilno obliko (active and passive). / Verb forms: put the verbs in brackets into the correct form (active and passive). Guinness World Record holder Bobi, a purebred Rafeiro do Alentejo, passed away at his home in Portugal on… Preberi več

Police dog catches burglars

Preberi besedilo in vstavi vsak naslov iz spodnjega nabora na ustrezno mesto. ____________________________________________________________________ Three burglars were arrested yesterday. They were waiting in a bus shelter five miles from the scene of their crime. They had stolen some silver from an antique shop, had hidden everything in a nearby… Preberi več