NAGRADNI NATEČAJ ZA 9-OŠOLCE (od 23. 6. do 10. 8. 2021)

Nagradni natečaj poteka na družbenih omrežjih https://www.instagram.com/anglescina123_/ in https://www.facebook.com/Anglescina123

POGOJI IN PRAVILNIK NAGRADNEGA NATEČAJA (INSTAGRAM)
za najbolj prepričljiv komentar na INSTAGRAM-u z naslovom »Nagradni natečaj za 9-ošolce«

ORGANIZATOR NAGRADNEGA NATEČAJA
1. člen
Organizator natečaja in objav je Podjetje Angleščina 123, Jerica Glavan s.p., Dolenjska cesta 242, 1000 SI-Ljubljana, Slovenija, davčna številka 25430009 (v nadaljevanju »Angleščina 123 « oz.»organizator«).

POSREDOVANJE PODATKOV
2. člen
Nagradni natečaj ni na nikakršen način povezan, sponzoriran, podprt ali organiziran s strani podjetja Instagram. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo na natečaju, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Instagram. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@anglescina123.si.

POGOJI SODELOVANJA
3. člen
1. Na natečaju in v objavah lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje na natečaju predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov. 2. V nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Instagram pridružene posamezni strani oz. so sledici Instagram strani anglescina123_, na kateri poteka natečaj, torej vse osebe, ki so na tej strani kliknile gumb »Follow«, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače.
3. Sodelovanje v tem natečaju ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.
4. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v tem natečaju. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo tudi: strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta.
5. Na natečaju ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.
6. Pravne osebe in s.p.-ji v na natečaju ne morejo sodelovati.
7. Na natečaju in v objavah sledilci Instagram strani anglescina123_ sodelujejo na način, ki je zapisan v tekstu nagradnega natečaja oz. nagradne objave, ter v primeru izbora, omogoči morebitno prejetje nagrade.
8. Vsak posameznik lahko k posameznemu natečaju pristopi le enkrat.

POTEK NATEČAJA
4. člen
Natečaj poteka od 23. 6. 2021 do vključno 10. 8. 2021 na družbenem omrežju Instagram. Na natečaju za nagrado sodeluješ tako, da v komentarju zapišeši osebo, ki mu tečaj privoščiš (npr. brat, prijateljica, nečakinja – ni potrebno z imenom) in zakaj ter dodaš hashtag #anglescina123_. Izmed vseh objav bo izbran najbolj prepričljiv komentar.
Izbranega nagrajenca oziroma nagrajenko bomo razglasili 13. 8. 2021 na Instagram profilu anglescina123_. Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v aplikaciji strinjajo, da
lahko objavimo njihovo ime iz profila, s katerim ste sodelovali v nagradni igri na Instagram strani.

PRAVILA NATEČAJA
5. člen
1. S sodelovanjem na natečaju se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja.
2. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v natečaju zavrne ali ga iz natečaja izključi.
3. Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da: ·
– udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
– je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
– udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Instagram strani ali jih ni izpolnil pravočasno; ·
– v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.
V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

NAGRADE
6. člen
1. Posamezni udeleženec natečaja lahko prejme le eno nagrado (oblika nagrade je navedena v besedilu objave)
2. Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Instagram strani anglescina123_, kjer natečaj tudi poteka.
3. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

IZBOR NAGRAJENCEV
7. člen
1. Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom natečaja in izbrom nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.
2. Izbor nagrajencev in prejemnikov nagrad bo potekal naslednji dan po določenem in napisanem datumu v opisu nagradne igre na Instagram strani. Izbor bo potekal med vsemi sodelujočimi v nagradni igri, ki so pravilno izpolnili vse navedene pogoje.
3. Dobitek v nagradnih vprašanjih ali objavah je po točki 3. člena odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42 EUR (108. Člen ZDoh-2, Ur.l.RS, št. 117/2006). Na izbor se ni mogoče pritožiti.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
8. člen
1. Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel preko komentarja pod objavo o nagradni igri ali in se bo nato preko zasebnega sporočila na strani anglescina123_ javil, da se mu posredujejo podatki za prevzem oz izpolnitev nagrade.
2. S sodelovanjem v natečaju udeleženec soglaša, da ga v primeru izbora organizator kot nagrajenca objavi na zidu oz. v komentarju na Instagramu in ob tem tudi označi (»tag«).
3. Seznam nagrajencev bo objavljen na Instagram strani organizatorja najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad.
4. Rezultati natečaja so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD
9. člen
1. Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator Instagram natečaja. Nagrado nagrajenec prejme po pošti na naslov, ki ga v obvestilu sporoči organizatorju natečaja. V primeru, če je nagrada storitev, se o izvedbi storitve prejemnik in organizator dogovorita individualno. Če nagrajenec v sedmih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
10. člen
1. Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev natečaja in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.
2. Brez izrecne privolitve udeležencev natečaja podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe tega natečaja.
3. V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
4. Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.
5. Uporabniki podatkov so administrator Instagram strani anglescina123_.
6. S sodelovanjem v natečaju udeleženec/ka soglaša, da mu/ji lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na natečaj preko zasbnega sporočila, do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
11. člen
1. Udeleženci natečaja hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Instagram skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Instagram skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Instagram strani.
2. Natečaj ni sponzoriran s strani Instagrama in ni povezan z Instagramom kot podjetjem.
3. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev natečaja, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
4. O vseh spremembah in novostih natečaja bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani in/ali Instagram ali Facebook strani Angleščina 123.
5. Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z natečajem lahko naslovite na elektronski naslov: info@anglescina123.si.

POGOJI IN PRAVILNIK NAGRADNEGA NATEČAJA (FACEBOOK)
za najbolj prepričljiv komentar na FACEBOOK-u z naslovom »Nagradni natečaj za 9-ošolce«

ORGANIZATOR NAGRADNEGA NATEČAJA
1. člen
Organizator natečaja in objav je Podjetje Angleščina 123, Jerica Glavan s.p., Dolenjska cesta 242, 1000 SI-Ljubljana, Slovenija, davčna številka 25430009 (v nadaljevanju »Angleščina 123 « oz.»organizator«).

POSREDOVANJE PODATKOV
2. člen
Nagradni natečaj ni na nikakršen način povezan, sponzoriran, podprt ali organiziran s strani podjetja Facebook. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo na natečaju, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@anglescina123.si.

POGOJI SODELOVANJA
3. člen
1. Na natečaju in v objavah lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje na natečaju predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

2. V nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki so na Facebook strani Angleščina123 pod objavo, na kateri poteka natečaj, zapisale ustrezen komentar, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače.
3. Sodelovanje v tem natečaju ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.
4. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v tem natečaju. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo tudi: strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta.
5. Na natečaju ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.
6. Pravne osebe in s.p.-ji v na natečaju ne morejo sodelovati.
7. Na natečaju in v objavah udeleženci sodelujejo na način, ki je zapisan v tekstu nagradnega natečaja oz. nagradne objave, ter v primeru izbora, ki omogoči prejetje nagrade.
8. Vsak posameznik lahko k posameznemu natečaju pristopi le enkrat.

POTEK NATEČAJA
4. člen
Natečaj poteka od 23. 6. 2021 do vključno 10. 8. 2021 na družbenem omrežju Facebook. Na natečaju za nagrado sodeluješ tako, da v komentarju zapišeši osebo, ki mu tečaj privoščiš (npr. brat, prijateljica, nečakinja – ni potrebno z imenom) in zakaj. Izmed vseh objav bo izbran najbolj prepričljiv komentar.
Izbranega nagrajenca oziroma nagrajenko bomo razglasili 13. 8. 2021 na Facebook profilu Angleščina123. Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v aplikaciji strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime iz profila, s katerim ste sodelovali v nagradni igri na Facebook strani.

PRAVILA NATEČAJA
5. člen
1. S sodelovanjem na natečaju se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja.
2. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v natečaju zavrne ali ga iz natečaja izključi.
3. Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da: ·
– udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
– je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
– udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Instagram strani ali jih ni izpolnil pravočasno; ·
– v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.
V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

NAGRADE
6. člen
1. Posamezni udeleženec natečaja lahko prejme le eno nagrado (oblika nagrade je navedena v besedilu objave)
2. Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Facebook strani Angleščina123, kjer natečaj tudi poteka.
3. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

IZBOR NAGRAJENCEV
7. člen
1. Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom natečaja in izbrom nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.
2. Izbor nagrajencev in prejemnikov nagrad bo potekal naslednji dan po določenem in napisanem datumu v opisu nagradne igre na Instagram strani. Izbor bo potekal med vsemi sodelujočimi v nagradni igri, ki so pravilno izpolnili vse navedene pogoje.
3. Dobitek v nagradnih vprašanjih ali objavah je po točki 3. člena odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42 EUR (108. Člen ZDoh-2, Ur.l.RS, št. 117/2006). Na izbor se ni mogoče pritožiti.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
8. člen
1. Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel preko komentarja pod objavo o nagradni igri ali in se bo nato preko zasebnega sporočila na strani Angleščina123 javil, da se mu posredujejo podatki za prevzem oz izpolnitev nagrade.
2. S sodelovanjem v natečaju udeleženec soglaša, da ga v primeru izbora organizator kot nagrajenca objavi na zidu oz. v komentarju na Facebooku in ob tem tudi označi (»tag«).
3. Seznam nagrajencev bo objavljen na Facebook strani organizatorja najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad.
4. Rezultati natečaja so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD
9. člen
1. Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator Instagram natečaja. Nagrado nagrajenec prejme po pošti na naslov, ki ga v obvestilu sporoči organizatorju natečaja. V primeru, če je nagrada storitev, se o izvedbi storitve prejemnik in organizator dogovorita individualno. Če nagrajenec nagrade ne prevzame v 7 dneh, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
10. člen
1. Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev natečaja in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.
2. Brez izrecne privolitve udeležencev natečaja podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe tega natečaja.
3. V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
4. Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.
5. Uporabniki podatkov so administrator Facebook strani Angleščina123.
6. S sodelovanjem v natečaju udeleženec/ka soglaša, da mu/ji lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na natečaj preko zasbnega sporočila, do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
11. člen
1. Udeleženci natečaja hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Instagram skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Instagram strani.
2. Natečaj ni sponzoriran s strani Facebooka in ni povezan z Facebookom kot podjetjem.
3. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev natečaja, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
4. O vseh spremembah in novostih natečaja bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani in/ali Facebook strani Angleščina123.
5. Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z natečajem lahko naslovite na elektronski naslov: info@anglescina123.si. Ljubljana, 23. 6. 2021
Angleščina 123, Jerica Glavan s.p.

Ljubljana, 23. 6. 2021
Angleščina 123, Jerica Glavan s.p.