Oznaka: living abroad


    

Christmas 2016 in Slovenia

Na vsako manjkajoče mesto v besedilu vstavi ustrezno besedo iz spodnjega nabora. (Fill in each gap with a suitable word from the box below.) In February next year I will have been living in Slovenia for 10 years – gosh how time flies! My first Christmas here in… Preberi več