Oznaka: alongside


    

Linking words: addition

Prepiši spodnje povedi tako, da uporabiš besedo/besedno zvezo v oklepaju in spremeniš, kar je potrebno. Pomen naj ostane isti. / Rewrite the following sentences using the word or phrase in brackets and making necessary changes. The meaning must stay the same. 1 Not only did she win the gold… Preberi več