Kategorija: Predlogi – glagol+predlog: prepiši poved (Prepositions: verb+preposition – paraphrase)

513

Verb + Preposition (5)

Prepiši povedi tako, da uporabiš glagol v oklepaju in mu dodaš ustrezen predlog. Pomen povedi mora ostati isti. / Rewrite the sentences using the verb in brackets and adding a matching preposition. You must keep the original meaning. Example: 0. There are different factors to consider when buying… Preberi več

Verb + Preposition (4)

Prepiši povedi tako, da uporabiš glagol v oklepaju in mu dodaš ustrezen predlog. Pomen povedi mora ostati isti. / Rewrite the sentences using the verb in brackets and adding a matching preposition. You must keep the original meaning. Example: There are different factors to consider when buying a… Preberi več

Verb + preposition (3)

Prepiši povedi tako, da uporabiš glagol v oklepaju in mu dodaš ustrezen predlog. Pomen povedi mora ostati isti. / Rewrite the sentences using the verb in brackets and adding a matching preposition. You must keep the original meaning. Example: 0. There are different factors to consider when buying… Preberi več

Verb + preposition (2)

Prepiši povedi tako, da uporabiš glagol v oklepaju in mu dodaš ustrezen predlog. Pomen povedi mora ostati isti. / Rewrite the sentences using the verb in brackets and adding a matching preposition. You must keep the original meaning. Example: 0. There are different factors to consider when buying… Preberi več

Verb + preposition (1)

Prepiši povedi tako, da uporabiš glagol v oklepaju in mu dodaš ustrezen predlog. Pomen povedi mora ostati isti. / Rewrite the sentences using the verb in brackets and adding a matching preposition. You must keep the original meaning. Example: 0. There are different factors to consider when buying… Preberi več