Oznaka: verbs


    

Green Bean Casserole Recipe

Postavi glagole iz tabele na ustrezno mesto v besedilu. / Fill in each gap in the recipe with a suitable verb from the box.   Ingredients 3 pounds green beans Kosher salt and freshly ground black pepper 3 tablespoons unsalted butter 1 loaf crusty Italian bread 3 tablespoons… Preberi več

Commonly misused verbs relating to fashion/clothes: MATCH, FIT, SUIT

Dopolni manjkajoča mesta z glagolom match/fit/suit v pravilni obliki (različni časi v trdilni in nikalni obliki). Potem preberi spodnja pravila in preveri rešitve. 1 You look so smart in this dress;  black _______________ you. 2 I can’t find anything to _______________ my green shirt. 3 When I got… Preberi več